Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Testy maturalne z chemii (online)

Sprawdź się w testach maturalnych …
poziom
rok

Test z chemii, matura 2015, maj - pr

Test składa się z pytań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2015 r.
Poziom rozszerzony.Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg